Lekeplasskontroll: Sikring av et lekeområde

29 august 2023
Eivind Øi

editorial

Innledningsvis er det viktig å forstå at en lekeplass kan bringe en verden av glede og eventyr for ethvert barn. Det er gjennom lek barna utvikler ulike fysiske og mentale ferdigheter. Det er derfor viktig at deres lekeområde er trygt og oppfyller alle standarder for sikkerhet. Her kommer begrepet ‘Lekeplasskontroll’ inn i bildet.

Hva er en lekeplasskontroll?

Lekeplasskontroll er en systematisk gjennomgang eller inspeksjon av lekeplassen for å sikre at den oppfyller de nødvendige sikkerhetsstandardene. Denne gjennomgangen er ment å oppdage eventuelle farlige forhold som kan forårsake skader, som ødelagte eller skadde leketøy, ujevne overflater, eller utilstrekkelig sikring mot fall. En lekeplasskontroll bør utføres med jevne mellomrom og etter eventuelle større endringer på lekeplassen. Apparater slites ned over tid, og trenger oppsyn for at man kan bli helt sikker på at de er trygge å bruke for barn. 

image

Hvem kan utføre en lekeplasskontroll?

En lekeplasskontroll kan utføres av hvem som helst med grunnleggende kunnskap om sikkerhetsstandarder og anbefalinger for lekeplasser. Men for å sikre at kontrollen blir gjennomført grundig og korrekt, anbefales det å benytte profesjonelle firmaer som spesialiserer seg på lekeplassinspeksjoner eller -sikkerhetsrevisjoner. Disse organisasjonene har ekspertise og opplæring for å identifisere potensielle farer og foreslå hensiktsmessige tiltak for å rette dem. Derfor er det ekstremt viktig å få profesjonelle til å utføre kontrollene. De vet akkurat hva de skal se etter og sikrer at lekeplassen blir trygg for alle. 

Hvorfor er en lekeplasskontroll viktig?

En lekeplasskontroll er en investering i barnas sikkerhet. Ulykker på lekeplasser kan føre til alvorlige skader. I noen tilfeller kan disse skadene forhindres ved å identifisere og rette opp farlige forhold gjennom en lekeplasskontroll. Det er derfor viktig å sørge for at lekeplasser oppfyller alle nødvendige sikkerhetsstandarder og er fri for potensielle farer. En grundig lekeplasskontroll vil også gi en følelse av trygghet til foreldre og andre omsorgspersoner. Det er godt å vite at lekeplassen er helt sikker når barna bruker så mye tid på å leke der. 

En sikker lekeplass bidrar til en bekymringsfri leketid for både barn og voksne. Avslutningsvis ville vi si at lekeplasskontroll er en viktig del av alle samfunn. Det forsikrer om et trygt miljø der barna kan leke, lære og vokse. For profesjonelle lekeplasskontroller, anbefaler vi Aktiv Areal. De har både erfaringen og ekspertise på dette feltet, og kan bidra til å lage en trygg og sikker lekeplass for barna. For mer informasjon, besøk deres nettside på https://aktivareal.no/.

Flere nyheter