Høyt faglig nivå

08 oktober 2020
admin

Høyt faglig nivå

Ofte er det ikke lykkelige omstendigheter som gjør at man trenger enten spesialsko eller proster, så det er viktig at den hjelpen man får når uhellet er ute er trygg, kompetent og personlig. Brukerene har ofte flere behov enn bare ett og derfor er de ansatte vant til og kompetanse til å jobbe i tverrfaglige team. 

Spesialsko og proteser er ikke bare bare å jobbe med og det er nødvendig å ta noen viktige valg i forhold til spesialisering for å kunne sikre et veldig høyt faglig nivå og en bred vifte av erfaring er viktig for å kunne gi pasientene det de har behov for. Den spesialiseringen som Trøndelag Ortopediske Verksted har valgt innebærer at de har ortopediingeniører og ortopediteknikere som hos hoved-verkstedet hører hjemme i en av faggruppene. Disse gruppene er enten fottøy, ortoser eller proteser. 

Bli henvist av legen din

Med en henvisning fra lege kan man få hjelp av en av avdelingene og nyte godt av den kompetansen de sitter på. Det er ikke gøy å skulle håndtere tap av mobilitet uansett hvilken grad av alvorlighet det dreier seg om. Det å bli tatt godt vare på når man trenger proteser i Trondheim er noe man kan regne med. Heldigvis. 

Bred tilstedeværelse på sykehus

Det er viktig å være der pasientene er. Fordi Trøndelag Ortopediske Verksted er eid og kontrollert av St.Olavs Hospital er det fint at de har lagt hoved-verkstedet der, men tilstedeværelsen deres stopper absolutt ikke der! I tillegg til å være i Trondheim og tilgjengelige for produksjon av proteser i Trondheim har de også en virksomhet på både Sykehuset Namsos og Ålesund sykehus.

Utover å ha de to faste avdelingene i tillegg til hovedproduksjonen har de også tilstedeværelse på enda flere sykehus, der de har faste ukedager. Dette er for eksempel sykehuset Levanger, Volda sykehus, Mork rehabiliteringssenter, Selli rehabiliteringssenter og Orkdal sykehus.

Flere nyheter